Ücretsiz Başlangıç Programı
Prodigies Music System

Prodigies Music System

prodigies icon

Erken çocukluk,okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış, Amerika başta olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Afrika, Almanya, İngiltere, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde okul (milletlerarası okullar, kolejler,devlet okulları), sanat merkezleri ve müzik atölyelerinde uygulanan uluslararası 1 - 13 yaş Erken Dönem Müzik Eğitimi.

ProdigiesMusic Eğitimi alan öğrenciler, eğitim sonunda deskbelleri ile çalabilecekleri engin bir repertuara sahip olmanın yanında, edindikleri tekniği piyano başta olmak üzere ukulele, recorder (blok flüt), perküsyon (vurmalı çalgılar) gibi birçok enstrümana entegre edebilmektedir.

Her bir ders için özel hazırlanmış, eğlenceli animasyonlarla Temel Solfej Eğitimi alan öğrenciler, 3(üç) haftanın sonunda Ritim - Tartım, 8(sekiz) haftanın sonunda  Dikte - Duyma çalışmalarının yanında, belirli aralıklarla Beste - Kompozisyon ve Hand- Sign melodi çalışmaları ile müzikal becerilerini en üst düzeye çıkarabilmektedir.

Sadece bir müzik ve nota eğitimi olmayan ProdigiesMusic, öğrencilere erken öğrenme çağında enternasyonel müzik anlayışıyla tanışma, İngilizce’yi müzik alanında da kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirme, sistematik biçimde ilerleyen eğlenceli müfredat yapısı ve Prodigies Deskbellerin kusursuz (440 Hz) soundları ile bütüncül bir müzik ve nota eğitimi imkanı sunmaktadır.