Ücretsiz Başlangıç Programı
Müfredat & Kazanımlar

Müfredat & Kazanımlar

prodigies icon
Grup Adı Yaş Aralığı Haftalık Ders Saati Grup Adı Müfredat ve Süresi Uygulanan Materyal
Preschool Prodigies 4-7 1 Gün * 2 Ders Saati Preschool Prodigies 1. Yıl Preschool ChapterBooks(1-4) 8'li Deskbell
Primary Prodigies 8-13 1 Gün * 2 Ders Saati   2. Yıl Preschool ChapterBooks(5-8) 8'li Deskbell
      Primary Prodigies 1. Yıl Preschool ChapterBooks(1-8) 8'li Deskbell
        2. Yıl Preschool ChapterBooks(9-16) 20'li Deskbell

 

Preschool Prodigies:

 

Preschool Prodigies programı toplam 8 (sekiz) seviyeden oluşur. Prodigies öğrencileri 1. Yıl 4(dört) ChapterBooks, 2.yıl 4(dört) ChapterBooks olmak üzere toplam 8 (sekiz) ChapterBooks bitirirler. Her seviyede Prodigies öğrencileri 1 (bir) ChapterBooks okurlar. Her ChapterBooks 6(altı) bölümden oluşur. 1(bir) ChapterBooks 2(iki) ayda bitirilir. İlk yıl 4(dört) ChapterBooks bitirildikten sonra Prodigies öğrencileri yıl sonunda Prodigies konserlerini sergilerler.

Kazanımlar:

1.Seviye: Prodigies öğrencileri 1.seviyenin sonunda , 8( sekiz) ana ses üzerinde doğru hız ve aralıkta gam yapabilme becerisine sahip olurlar.Dikte, ritim ve beste çalışmalarına başlarlar.

2.Seviye: Prodigies öğrencileri 2. Seviyenin sonunda , 8 ( sekiz) ana ses üzerinde doğru hız ve aralıklarla gam çalışmasını renk , sayı , solfej isimleri ve harflerle (C,D,E,F,G,A,B,C) yapar , yukarıya doğru ve aşağıya doğru gam yaparken doğru sesler verir.Dikte, ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

3. Seviye: Prodigies öğrencileri 3. Seviyenin sonunda Cmajör ve Gmajör akorlarını birbirinden ayırır , ilk parçalarını bu seviyede çalmaya başlar.Dikte, ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

4.Seviye: Prodigies öğrencileri 4. Seviyenin sonunda ,Cmaj DeskBell dizisi üzerinde yer alan seslerden en az 5 ses ile doğru hız ve metronomla şarkılarını çalabilecek duruma gelirler.Dikte , ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

5.Seviye: Prodigies öğrencileri 5. Seviyenin sonunda La notasına kadar olan seslerle şarkı çalabilir ve repertuarlarını genişletirler.PsP melodiler ile el işaretleri ile solfej çalışmalarına devam ederler.Dikte, ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

6. Seviye: Prodigies öğrencileri 6. Seviyenin sonunda tüm seslerle şarkılarını çalabilir repertuarlarını da daha da genişletirler.Ayrıca akorlar üzerindeki yoğun çalışmalarını devam ettirirler.Dikte, ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

7. Seviye : Prodigies öğrencileri 7. Seviyenin sonunda repertuarlarına yeni şarkılar eklerler.dikte, ritim ve beste çalışmalarına devam ederler.

8. Seviye: Prodigies öğrencileri 8. Seviyenin sonunda en geniş repertuar dağarcığına sahip olurlar. Bu seviyenin sonunda çalacakları SongBooklarla birlikte C maj üzerindeki ana seslerle birçok parçayı çalabilecek seviyeye gelirler.

Primary Prodigies:

Primary Prodigies programı toplam 16 (on altı) seviyeden oluşur. Prodigies öğrencileri 1. Yıl 8(sekiz) ChapterBooks, 2.yıl 8(sekiz) ChapterBooks olmak üzere iki yılda toplam 16 (on altı) ChapterBooks bitirirler. Her seviyede Prodigies öğrencileri 1 (bir) ChapterBooks okurlar.Her ChapterBooks 6(altı) bölümden oluşur. 1(bir) ChapterBooks 2(iki) ayda bitirilir. İlk yıl 8(sekiz ChapterBooks bitirildikten sonra Prodigies öğrencileri yıl sonunda Prodigies konserlerini sergilerler.

Primary Prodigies programına devam eden öğrenciler 2. Yılın sonunda chromatic ve extension zillerle beraber toplam deskbell sayılarını 20 zile çıkarırlar. 20 zil üzerinde onlarca şarkılık bir repertuara ulaşırlar.